Dummy-Text.
Глас:
Висина на глас
Брзина
Info

= П3 – Дозволете ми да бидам дел од тимот =


Добредојде

П3 – Дозволете ми да бидам дел од тимот

П3 е електронска алатка за децата и адолесцентите да ги дефинираат своите потреби од помош и поддршка.
Имате две можности за да го направите тоа заедно со детето или адолесцентот:
Можете да ја користите Дигиталната алатка или Швајцарските картички со слики обезбедени од страна на од Клаус-Петер Грундкотер.
За да ја користиш Дигиталната алатка, ти треба код за пристап.
Ако сè уште немаш код за пристап, обрати се на родителите, наставникот или социјалниот работник.
Избери го твоето училишно ниво, а потоа избери Дигитална алатка или Картички со слики
 
 
 
 
 
Со користењето на електронската алатка, се согласувате со условите за користење како и со условите за приватност на МКФ- училиште.
 


Овој проект е ко-финансиран од програмата „Еразмус+“ на Европската унија.
Поддршката од Европската комисија на оваа публикација не значи дека ги поддржува ставовите на авторите и Комисијата не може да се смета за одговорна за било каква употреба што може да биде направена од информациите што се содржат во истата.
© InfoPro / ICF-School.eu 2018-2021